Nowe Produkty

Nowe Produkty

Galeria realizacji

Galeria realizacji

Format użytku:

Dostępne rozmiary: A4 210 x 297 mm., A5 156 X 210 mm, A6 105 x 148 mm lub inne w zależności od produktu

Format projektu:

Formaty podstawowe projektów muszą mieć wymiary:

- A4 214 x 301 mm - użytek wraz ze spadem

- A5 156 X 214 mm - użytek wraz ze spadem

- A6 109 x 152 mm - użytek wraz ze spadem

UWAGA! Nawet jeśli twoja praca nie posiada tła wyprowadzonego na spad, format projektu musi być zachowany. Dlatego format projektu należy ograniczyć prostokątem na najniższej warstwie, bez konturu (outline) i wypełnienia, lub (w przypadku pliku rastrowego) odpowiednio wykadrować projekt tak aby miał on odpowiednie wymiary.

Spad:

Tło pracy oraz wszystkie obiekty przylegające do krawędzi użytku należy wyprowadzić na spad poza krawędź użytku. Przy tej pracy spad wynosi 2 mm z każdej strony.

Model kolorów:

Pracę należy przygotować w modelu CMYK, jeżeli występują w pracy obrazy rastrowe (tekstury, fotografie) należy je również zamienić na CMYKa. Miesznie różnych przestrzeni barwnych lub modeli kolorów w jednym dokumencie (np. CMYK i RGB) doprowadzi do błędnego odwzorowania kolorów i nie podlega reklamacji. 

Przy definiowaniu własnych kolorów CMYK suma wartości tonalnych w jednym punkcie nie powinna przekraczać 300% (przy kartonach jednostronnie powlekanych po stronie niepowlekanej nie może przekraczać 200%; szczególnie należy unikać umieszczania nasyconych apli w tych samych miejscach na awersie i rewersie użytku). W pracach gdzie ten parametr jest przekroczony reklamacje nie będą uznawane. (Czyli mn. nie można budować koloru czarnego z czterech 100% składowych.)

Dla wydruków uszlachetnianych poprzez laminowanie suma wartości tonalnych w jednym punkcie nie powinna przekraczać 250%.

Tam gdzie to możliwe zalecamy używać profilu ICC ISO Coated v.2_300, który ogranicza składowe do 300% zamiast ISO Coated v.2, w którym składowe mogą dochodzić do 330%.

Czarna apla:

Aby uzyskać pełną, ciemną czerń  należy użyć koloru czarnego zbudowanego ze składowych 60%C 55%M 50%Y 100%K . W druku cyfrowym należy zastosować składowe 40%C 30%M 30%Y 100%K.

Szara apla:

Druk offsetowy: Należy budować szarą aplę z wykorzystaniem wszystkich składowych CMYK. Wartości: C:50% M:40% Y:40% K:22%

Druk cyfrowy: W przypadku gdy kolor tła ma być szary, należy zbudować je korzystając ze składowej "K", bez użycia pozostałych kolorów "CMY"

Przejścia tonalne:

Do przejścia tonalnego dodaj szum, aby uniknąć pasmowania. 

Optymalna rozdzielczość:

Optymalną rozdzielczością dla grafiki rastrowej i zdjęć jest 300 dpi. 

Rozmieszczenie obiektów:

Istotne obiekty (zdjęcia, grafika, teksty) nie mogą znajdować się w odleglości mniejszej niż 3 mm od krawędzi formatu użytku i linii składania (bigów, falców).

Obracając projekt o -90 stopni należy sprawdzić czy mapy bitowe obracają się poprawnie.

W przypadku zapisu jako CDR pracę należy zgrupować oraz zamienić czcionki na krzywe.

W pliku należy zdefiniować format strony zgodny z w.w. formatem projektu a projekt umieścić centralnie na stronie.

W przypadku zapisu jako EPS projektu bez tła (białego) należy go ograniczyć ramką o wymiarach zgodnych z ww. formatem projektu.

Z uwagi na tolerancję cięcia mogą wystąpić pewne przesunięcia pracy względem krawędzi użytku. Dlatego odradzamy umieszczania wokół projektu wszelkiego rodzaju ramek, których niecentryczność na użytku może być widoczna.